Advokaadibüroo line line line
Supremia Lätis

Supremia

Advokaadibüroo

Supremia Lätis

Supremia Advokaadibüroo

Advokaadibüroo Supremia on Sinu usaldusväärne ja professionaalne partner õigusalastes küsimustes.

Oleme rahvusvahelise advokaadibüroo bnt attorneys in CEE koostööpartner Eestis.

Büroo

Advokaadibüroo Supremia meeskonna moodustavad klientide ja kolleegide poolt hinnatud advokaadid ja juristid, kes nõustavad kliente juba alates 1996. aastast. Meie advokaadid on professionaalsed, usaldusväärsed ja operatiivsed ning me pakume oma klientidele õigusteenuseid kõigis olulisemates õigusvaldkondades, kuid eriti on meid hinnatud äriõiguse valdkonnas ja vaidluste lahendamisel.

Professionaalsus

Meid iseloomustavad põhjalikud õigusalased teadmised ja pikaajalised kogemused klientide nõustamisel igapäevases äritegevuses ja esindamisel vaidluste lahendamisel ning läbirääkimistel. Me täiendame end regulaarselt ja samas jagame erinevatel koolitustel oma teadmisi teistele. Samuti teeme koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja ekspertidega (audiitorid, investeerimisnõustajad, notarid, kohtutäiturid jt.) ning kaasame neid kliendi huvides õiguslike probleemide lahendamisse. Oma tegevuses pühendume täielikult kliendi abistamisele ja tema probleemide lahendamisele. Me püüame välja selgitada kliendi eesmärgi, pakume kliendile välja võimalikud lahendused ning keskendume selle võimalikult efektiivsele saavutamisele, arvestades alati ka kliendi arvamust ja juhiseid. Kliendi huvides vahendite valimisel ja tegevuskavade väljatöötamisel oleme põhjalikud ja seaduse piires maksimaalselt loomingulised. Oleme veendunud, et kliendi rahulolu tagab ka meie rahulolu ja seetõttu pingutame selle nimel. Samuti oleme paindlikud õigusteenuse osutamise tingimuste, kuid kindlasti mitte teenuse kvaliteedi osas. Oleme kindlad, et kliendi asjad ei jagune kaotatud ja võidetud asjadeks, vaid iga professionaalsel nõustamisel koos kliendiga läbitud asi on kliendi jaoks alati kas rohkemal või vähemal määral võidetud asi.

Usaldusväärus ja väärikus

Me pakume usaldust ja oleme seetõttu oma kliendile täielikult lojaalsed. Oleme veendunud, et usaldusväärsuse aluseks on ausus ja selgus meie ja kliendi vahelistes suhetes kui ka kliendi soovide realiseerimises. Seetõttu anname kliendile tema probleemi või eesmärgi saavutamise võimaluste kohta realistliku prognoosi, kuid sõltumata perspektiivist ja tulemusest jääme alati kliendi kõrvale ja oleme valmis kliendi huve kaitsma „lõpuni“. Me ei anna kliendile katteta lubadusi ega põhjendamatuid ootusi. Juhul, kui ei saa kliendile lubada tema poolt soovitud tulemuse saavutamist, on siiski alati võimalik saavutada parim võimalik tulemus. Kliendi nõustamisel ja esindamisel jääme kliendi ja tema partnerite ning vastaste suhtes alati väärikaks. Me arvame, et oleme selles, mida teeme, head, kuid kindlasti ei saa kõik olla kõiges kõige paremad. Seetõttu – kui leiame, et klient vajab parima tulemuse saavutamiseks lisaks meile veel täiendavat abi, siis seda ka kliendile koheselt avaldame.

Operatiivsus, efektiivsus ja personaalsus

Me oleme kliendi jaoks alati olemas ning nõustame ja aitame klienti viivituseta. Me ei kuluta kliendi aega ega tema raha asjadele, mida kliendil tema eesmärgi saavutamiseks vaja pole. Lisaks õigusliku olukorra adekvaatsele hindamisele peame oluliseks juhtida kliendi tähelepanu ka tema valikute ja riskide majanduslikule mõjule. Pakume kliendile personaalset teenust, mis tähendab, et viime ja hoiame ennast kursis mitte ainult kliendi konkreetse soovi või probleemiga, vaid kliendi äritegevusega tervikuna. See võimaldab kõige efektiivsemalt mõista kliendi soove ja ette näha ning ära hoida kliendi võimalikke probleeme. Samuti tagab see ühtlasi kliendile kõige väiksema aja- ja rahakulu. Alati on vähemalt üks advokaat meie meeskonnast kursis kliendi kõigi asjade ja probleemidega ning lisaks on iga konkreetse asja puhul kursis ka vähemalt teine advokaat.

Inimesed

Valdkonnad

Uudised

Kontakt

Supremia Lätis