Advokaadibüroo line line line
Supremia Lätis

Supremia

Advokaadibüroo

Supremia Lätis

Supremia Advokaadibüroo

Advokaadibüroo Supremia on Sinu usaldusväärne ja professionaalne partner õigusalastes küsimustes.

Büroo

Advokaadibüroo Supremia meeskonna moodustavad klientide ja kolleegide poolt hinnatud advokaadid ja juristid, kes nõustavad kliente juba alates 1996. aastast. Meie advokaadid on professionaalsed, usaldusväärsed ja operatiivsed ning me pakume oma klientidele õigusteenuseid kõigis olulisemates õigusvaldkondades, kuid eriti on meid hinnatud äriõiguse valdkonnas ja vaidluste lahendamisel.

Professionaalsus

Meid iseloomustavad põhjalikud õigusalased teadmised ja pikaajalised kogemused klientide nõustamisel igapäevases äritegevuses ja esindamisel vaidluste lahendamisel ning läbirääkimistel. Me täiendame end regulaarselt ja samas jagame erinevatel koolitustel oma teadmisi teistele. Samuti teeme koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja ekspertidega (audiitorid, investeerimisnõustajad, notarid, kohtutäiturid jt.) ning kaasame neid kliendi huvides õiguslike probleemide lahendamisse. Oma tegevuses pühendume täielikult kliendi abistamisele ja tema probleemide lahendamisele. Me püüame välja selgitada kliendi eesmärgi, pakume kliendile välja võimalikud lahendused ning keskendume selle võimalikult efektiivsele saavutamisele, arvestades alati ka kliendi arvamust ja juhiseid. Kliendi huvides vahendite valimisel ja tegevuskavade väljatöötamisel oleme põhjalikud ja seaduse piires maksimaalselt loomingulised. Oleme veendunud, et kliendi rahulolu tagab ka meie rahulolu ja seetõttu pingutame selle nimel. Samuti oleme paindlikud õigusteenuse osutamise tingimuste, kuid kindlasti mitte teenuse kvaliteedi osas. Oleme kindlad, et kliendi asjad ei jagune kaotatud ja võidetud asjadeks, vaid iga professionaalsel nõustamisel koos kliendiga läbitud asi on kliendi jaoks alati kas rohkemal või vähemal määral võidetud asi.

Usaldusväärus ja väärikus

Me pakume usaldust ja oleme seetõttu oma kliendile täielikult lojaalsed. Oleme veendunud, et usaldusväärsuse aluseks on ausus ja selgus meie ja kliendi vahelistes suhetes kui ka kliendi soovide realiseerimises. Seetõttu anname kliendile tema probleemi või eesmärgi saavutamise võimaluste kohta realistliku prognoosi, kuid sõltumata perspektiivist ja tulemusest jääme alati kliendi kõrvale ja oleme valmis kliendi huve kaitsma „lõpuni“. Me ei anna kliendile katteta lubadusi ega põhjendamatuid ootusi. Juhul, kui ei saa kliendile lubada tema poolt soovitud tulemuse saavutamist, on siiski alati võimalik saavutada parim võimalik tulemus. Kliendi nõustamisel ja esindamisel jääme kliendi ja tema partnerite ning vastaste suhtes alati väärikaks. Me arvame, et oleme selles, mida teeme, head, kuid kindlasti ei saa kõik olla kõiges kõige paremad. Seetõttu – kui leiame, et klient vajab parima tulemuse saavutamiseks lisaks meile veel täiendavat abi, siis seda ka kliendile koheselt avaldame.

Operatiivsus, efektiivsus ja personaalsus

Me oleme kliendi jaoks alati olemas ning nõustame ja aitame klienti viivituseta. Me ei kuluta kliendi aega ega tema raha asjadele, mida kliendil tema eesmärgi saavutamiseks vaja pole. Lisaks õigusliku olukorra adekvaatsele hindamisele peame oluliseks juhtida kliendi tähelepanu ka tema valikute ja riskide majanduslikule mõjule. Pakume kliendile personaalset teenust, mis tähendab, et viime ja hoiame ennast kursis mitte ainult kliendi konkreetse soovi või probleemiga, vaid kliendi äritegevusega tervikuna. See võimaldab kõige efektiivsemalt mõista kliendi soove ja ette näha ning ära hoida kliendi võimalikke probleeme. Samuti tagab see ühtlasi kliendile kõige väiksema aja- ja rahakulu. Alati on vähemalt üks advokaat meie meeskonnast kursis kliendi kõigi asjade ja probleemidega ning lisaks on iga konkreetse asja puhul kursis ka vähemalt teine advokaat.

Inimesed

Valdkonnad

Teised meist

Meie pikaajalises koostöös on Supremia partnerid nõustanud mind väga erinevates äritehingutes.
Karoliina ja Tarvo meeskonna mitmekülgne professionaalne kogemus ning innovatiivne lähenemine lahenduste leidmisel annab kindlustunde, et minu huvid on alati parimal ja usaldusväärseimal moel kaitstud ka kõige keerulisemates äri- ja kohtuvaidlustes.
Meelerahu, et saan oma nõustajate abivalmidusele ja erialasele kompetentsusele probleemide lahendamisel sajaprotsendiliselt toetuda, võimaldab mul segamatult keskenduda oma ettevõtete arendamisele ja uute ambitsioonikate äriprojektide elluviimisele.

Endel Siff

ettevõtja

Iga suhe baseerub usaldusel. Usaldust ei saa osta ega müüa – see tekib ajas. Meie arvates oleme oma aega kasutanud targalt kuna Tarvo Lindma ja Karoliina Kõrgesaare näol on tegemist heade partneritega kellelt igas olukorras professionaalset abi ja nõu saab.

Ott Kikkas

Fund Ehitus OÜ juht ja osanik

Me oleme sellised talupoja tarkusel tegutsevad ettevõtjad, kes viis aastat tagasi ei saanud õieti arugi milleks või kellele on advokaadid vajalikud. Kahjuks või õnneks oleme sellest tänaseks väga hästi aru saanud. Ma tahaksin väga rõhutada seda, et peale Supremia inimestega suhtlemist oleme alati leidnud lahenduse ja mis kõige tähtsam jutud lõpevad alati HEA TUJUGA.

Ivar Viil

AS Elektritsentrum juht ja aktsionär

Ettevõtjana vajan ma professionaalset ning usaldusväärset õigusabi. Usaldusväärset just sellest küljest, et advokaat annab kliendile nõu alati parimal ja erapooletul viisil. Viisil, mis võib advokaati ennast “kahjustada” arvete väljastamise kvantiteedis ja tempos. Viimati mainitud, kliendi huvidest lähtumine, pole üldsegi iseenesest mõistetav Eesti õigusteenuste kurve, künkaid, läbimatuid raiesmikke ning soiseid alasid pakkuval maastikul. Tulemuslik tegevus, töö ja äri peab olema ka FUN. Ja fun on see kui oma koostööpartneritega on siiras ja sõbralik suhe. Advokaadibüroosse minek saab olla ka meeldiv vahepala päevasesse rutiini. Just sellised on minu kogemused Karoliina ja Tarvoga. Tugevalt positiivsed.

Andres Lõhmus

OÜ Levalex Invest juht ja osanik / AS Põltsamaa Graniit nõukogu liige

Eagle Vision on Eesti juhtiva optikakaupade müüjana ja maaletoojana oma pikaajalise tegevuse jooksul vajanud paljudes küsimustes õigusabi. Kõigil nendel kordadel oleme Tarvo Lindmalt ja tema kolleegidelt saanud alati kiiret ja asjakohast nõu ja abi. Eraldi väärib märkimist Tarvo Lindma professionaalne panus meie nõustamisele juhtimisega seotud küsimustes meie nõukogu liikmena kui ka erinevate lepingute sõlmimisel ja vaidluste lahendamisel. Selline koostöö on vaieldamatult kasulik ja vajalik igale ärile ning seetõttu julgen kindlasti soovitada Tarvo Lindmad ja tema kolleege Supremia büroost!

Andres Pree

Eagle Vision optikakaupluste keti nõukogu liige ja aktsionär

Karoliina ja Tarvo näol on tegemist advokaatidega, kes on viinud õigusteenuse osutamise ja kliendi-advokaadi suhte täiesti uuele tasemele. Nende pädevus ja kiirus asjade lahendamsiel on esmaklassiline. Olen usaldanud nende hoolde väga erinevaid küsimusi alustades ettevõtete ümberstruktureerimistega, omanike vaheliste suhete reguleermisega ning lõpetades oma erinevate investeeringute hoidmisega. Soovitan soojalt!

Ando Kivilaid

IIZI Group AS asutaja ja nõukogu esimees

Hea advokaat on nagu
õpetaja, kes teab vastuseid;
sõber, keda saab usaldada;
isa, kes loob perele turvatunde.
Meie koostööpartneriks on Supremia Advokaadibüroo ning oleme oma valikuga väga rahul.

Peter Kuus

INTRAC Eesti AS juhatuse liige

Enam, kui 10-aastane veatu koostöö Karoliina ja Tarvoga on olnud ääretult sümpaatne, ka kõige õnnetumast alustades positiivselt elamuslik. Soovitan siiralt.
P.S. isegi pisut kahju on, et loodan oma edaspidises elus advokaaditeenust kasutamata hakkama saada.

Tiit Nurklik

endine ehitusettevõtja (KMG Ehitus) ja tänane Eesti Kunstiakadeemia magistrant

Mul on Supremia advokaatidega väga positiivne kogemus – nad on head kuulajad, räägivad asjast ja pühenduvad eesmärgile. Mulle avaldab muljet nende siiras osavõtlikkus ja oskus näha paragrahvide taga laiemat konteksti.

Kaido Konsap

UADBB Aon Baltic Eesti filiaali juht

Tarvo Lindma ja tema kolleegid on meie maa- ja metsandusettevõtetele juriidilist tuge pakkunud juba aastaid. Selle käigus on nad muuhulgas nõustanud meid nii mitmete rahvusvaheliste vara- ja ettevõtte müügitehingute ettevalmistamisel kui ka näiteks suuremahuliste kaevanduslubadega seotud kohtuvaidluste lahendamisel. Meile antud nõu on alati olnud põhjalik ja täpne ning kõiki aspekte arvestav. Tegemist on usaldusväärsete partneritega, kellele võib alati loota !

Taavi Raadik

Metsamaahalduse AS juht ja aktsionär

Töödes- tegemistes tuleb ette vaidlusi, mis ei mahu igapäevaste kogemuste hulka. Seepärast on tihti, tekkinud probleemi õigeks lahenduseks, vaja õppinud ja kogemustega juristi nõuannet. Oma probleemidest jagu saamiseks oleme saanud asjatundlikku ja kiiret abi Supremia advokaadibüroo headelt spetsialistidelt.

Tõnu Post

Kõljala POÜ juht, Eesti parim piimakarjakasvataja 2012, Eesti aasta põllumees 2013

Fontes on viimased 10 aastat lahendanud erinevaid õigusalaseid küsimusi koostöös vandeadvokaat Tarvo Lindmaga. Meievaheline edukas koostöö sai sillutatud aastal 2005, kui valisime Fontese juhtkonnapoolse väljaostu protsessi õigusalaseks nõustajaks Tarvo Lindma. Fontese ostuga seotud juriidilised riskid sai põhjalikult läbi kaalutud ning ettevõtte ostu-müügitehing õnnestus laitmatult. Tarvo Lindma „käekirja“ koostööpartnerina iseloomustab kiire analüüsivõime, põhjalikkus detailides, otsekohesus riskide kaalumisel ning õigusalaselt selged ja läbipaistvad soovitused, mis lähtuvad alati kliendi pikaajalistest perspektiividest/huvidest. Tarvo Lindma õigusalane professionaalsus, entusiasm, usk asjade lahendamise võimalikkusesse, kindlameelsus emotsionaalselt keerukate olukordade lahendamisel ja soov leida parim lahendus kliendi vajadusele ongi olnud meievahelise pikaajalise koostöö vundamendiks.

Külli Lilleorg

Fontes PMP OÜ juht ja osanik

Professionaalne ja usaldusväärne! Räägivad küsimärgi ka sirgeks.

Sten Sarap

OÜ LabelPrint juht ja osanik

Minu koostöö Tarvoga on kestnud juba 7 aastat ehk ajast, mil ma kliinikusse tulin ning saan selle kohta ainult kiidusõnu lausuda. Tarvo poole võib pöörduda igasuguste juriidilist nõu puudutavate küsimustega – ta leiab alati aja ja annab edasi advokaadi vaatenurgast hinnangu antud küsimusele ning edasiseks soovitused. Koostööd Tarvoga iseloomustaksin lühidalt selliste märksõnadega nagu usaldusväärsus, paindlikkus, kiirus ja asjatundlikkus.

Brit Pensa

OÜ Kliinik32 juht

On olnud meeldiv kogeda, et Karoliina ja Tarvo puhul läheb suurim osa energiast probleemide lahendamiseks, mitte kliendile arve koostamiseks. Soovitan soojalt!

Kalmer Mäekallas

ettevõtja ja investor (ABC King, ABC Saare)

Karoliinale võib oma mured suurima südamerahuga ära rääkida ja saad vastu oma probleemile parima lahenduse. Alati võib olla kindel, et kõigi huvid on kaitstud. See annab hea enesetunde ning asjad on korras.

Karin Mängel

eksklusiivbrändide (Villeroy-Boch, Yves Delorme, Ralph Lauren Home jt.) maaletooja

Karoliinaga on olnud aastate jooksul palju tööalaseid tegemisi ja kokkupuuteid, õnneks või õnnetuseks ka selliseid, kus oleme pidanud olema teine teisel pool lauda. Aga ka see oli meeldiv ja õpetlik kogemus ning see, et tegemist on oma ala professionaalidega, on ütlematagi selge, alati töö kiire ja korralik.
Analüüs ja kliendi muredesse süüvimine on osavõtlik ning see tekitab usaldust mida vähempakkumistega ei ole võimalik leida.

Jüri Tiitus

GolfLife Shop juht ja omanik

Meie ettevõtted ja mina isiklikult oleme kasutanud vandeadvokaat Tarvo Lindma teenuseid juba vähemalt 15 aastat. Nende aastate jooksul on olnud keerulisi vaidlusi nii maksu-, autoriõiguste kui ka muudes meelelahutusäriga seotud küsimustes ja ilma eranditeta oleme alati saanud väga kiiret ja kvaliteetset abi. Äärmine põhjalikkus ning hea valdkonna tundmine on pakutud abi juures olnud alati normiks. On olnud ka meie jaoks väga kriitilisi vaidlusi, kuid Tarvo on alati leidnud õiged ja vajalikud argumendid ning juhtinud protsessid õiglaste ja positiivsete lahendusteni. Ilma mingi kahtluseta - soovitan.

Lauri Laubre

meelelahutus- ja toitlustusäride juht ja omanik

Uudised

Kontakt

Supremia Lätis