Advokaadibüroo line line line
Supremia Lätis

Supremia

Advokaadibüroo

Supremia Lätis

Asso Prii

E-post: asso.prii@supremia.ee

Tel: +372 6 008 555

Mob: +372 55 646 371

Asso Prii

Asso Prii on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi ning on Eesti Advokatuuri liige. Asso on ennast erialaselt täiendanud Turu Ülikoolis Soomes ning Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna suveülikoolis „European Private Law”. Enne advokaadibürooga Supremia liitumist töötas Asso Swedbank P&C Insurance AS-is vastavuskontrolli juhi ning õigusnõunikuna, vastutades kindlustusseltsi Baltikumiülese compliance funktsiooni väljaarendamise ja juhtimise eest ning nõustades ettevõtte juhtkonda erinevates õigusalastes küsimustes. Varasemalt on Asso juhtinud rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International’i Eesti osakonda, olles tunnustatud ekspert korruptsiooniennetuse alal. Alates 2015. aastast on Asso lisaks tegev õppejõuna Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, andes teadustöö aluste ja õigusliku analüüsi ja argumentatsiooni alaseid seminare.

Lisaks põhjalikule rahvusvahelisele kogemusele kindlustusvaldkonnas omab Asso märkimisväärseid teadmisi ühinguõiguslikes küsimustes, lepinguõiguses, andmekaitses, vastavuskontrollis, regulaatorsuhetes ja konkurentsiõiguses ning esindab igapäevaselt kliente kohtuvaidlustes. Asso on oodatud esineja koolitustel ja konverentsidel, olles teinud arvukalt ettekandeid majanduskuritegevust, vastavuskontrolli ning korruptsiooniennetust puudutavatel teemadel.

Asso osutab õigusteenuseid eesti ja inglise keeles.

Tagasi